Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Biztonságos kapcsolat.
Ön most már 128 bites titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel. 

Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék,
és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés
Vissza a Főoldalra

Tagsággal kapcsolatos információk


 


 

Kapcsolódó dokumentumok:

01 - Tagfelvételi kérelemdocx2019.01.15.
02 - Áthelyezési kérelemdocx2020.08.05.
03 - Igénylőlap - tagsági kártya pótlásáradocx2020.08.05.
04 - Kérelem - tagdíjkedvezmény érvényesítéséről docx2020.08.05.
05 - Kérelem - tagsági viszony megszüntetéséredocx2020.08.06.
06 - Kérelem - tagsági viszony szüneteltetésére
docx2020.08.06.
07 - Kérelem - szüneteltetett tagsági viszony helyreállításához docx2020.08.05.
08 - Bejelentés - adatváltozásróldocx2020.08.06.
09 - Bejelentés - kamarai tag elhalálozásáróldocx2020.08.05.
10 - Nyilatkozat – tagdíjátvállalásról munkáltatók részéredocx2019.01.02.
11 - Nyilatkozat – tagdíj utalásának levonásáhozdocx2016.01.08.
12 - Nyilatkozat – tagdíj utalásának visszavonásáróldocx2016.01.08.
13 - Member Registration Form (angol nyelvű tagfelvételi kérelem)docx2020.06.12.

Kamarai tagdíjszámla száma:

11784009-20211147-00000000

(közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni a tag nevét és tagsági kártya számát)

A számlát az OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44, székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) vezeti.


Tisztelt Kamarai Tagtársaink!

Az alábbiakban a kamarai tagsággal kapcsolatban néhány fontos információról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Tisztelettel:
Üveges Szilvia
országos hivatalvezető


LETÖLTHETŐEK A 2020. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2021. február 1.

A 2020. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (adóbevallás 55. sora).

TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2021. január 28.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 20/2021. (I.28.) Kormányrendelet értelmében 2021. február 01-től a minimálbér összege bruttó 167.400 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2021-es évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

havi tagdíj összege 2021. januárra: 1.046 Ft
havi tagdíj összege 2021. február 1-től 2021. december 31-ig: 1.088 Ft
2021. I. félévi teljes tagdíj összege: 6.486 Ft
2021. II. félévi teljes tagdíj összege: 6.528 Ft
2021. teljes évi tagdíj összege: 13.014 Ft
 
kedvezményes tagdíj (50%) havi összege 2021. januárra: 523 Ft
kedvezményes tagdíj (50%) havi összege 2021. február 1-től 2021. december 31-ig: 544 Ft
kedvezményes tagdíj (50%) 2021. I. félévi összege: 3.243 Ft
kedvezményes tagdíj (50%) 2021. II. félévi összege: 3.264 Ft
kedvezményes tagdíj (50%) teljes évi összege: 6.507 Ft

Felhívom azon kamarai tagtársaink figyelmét, hogy akik betöltik a 65. életévüket, azok az életkor betöltésének hónapjától kezdődően automatikusan tagdíjmentességet élveznek (például, ha valaki 1956. szeptember 24-én született, akkor kamarai tagdíjelőírása 2021. szeptember 01-től már nem keletkezik, így tagdíjat csak 2021. augusztus 31-ig kell fizetnie).

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján ( www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:
e-mail: hivatal@meszk.hu
telefon: 06-1-323-2074/1-es mellék

ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE EGYES KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSAINKNÁL

Budapest, 2021. január 4.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Kamarai Tagságot, hogy 2021. január 1-től módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

A változás lényege, hogy 2021. január 1-től, általános szabályként, nem kell közigazgatási hatósági eljárási illetéket fizetni. Ez alól kivételt képeznek az illetékekről szóló törvény új, 1. melléklete szerinti közigazgatási hatósági eljárások, ahol azonban az Ekt. (2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról) 19/B. § szerinti kamarai hatósági ügyek nem kerülnek megemlítésre. Fontos, hogy a másod fokú közigazgatási hatósági eljárásokért továbbra is kell eljárási illetéket fizetni, kivéve az illetékekről szóló törvény 2. melléklet V. pont 5. alpont szerinti eljárást!

Leegyszerűsítve: 2021. január 1-től az első fokú közigazgatási hatósági ügyek illetékmentesek, azaz a kamarai tagoknak:

 • tagfelvétel,
 • kamarai tagság megszüntetése (lemondás),
 • tagság szüneteltetése, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása esetén sem kell a 3.000 Ft-os illetéket megfizetniük.

RÓZSASZÍN CSEKKES BEFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

Budapest, 2020. május 25.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020. június 01-től a tagdíjak, eljárási díjak, kártyapótlási díjak befizetését kizárólag a MESZK - OTP Bank Nyrt.-nél vezetett - tagdíjszámlájára banki átutalással tudjuk elfogadni.

 • - számlaszámunk: 11784009-20211147-00000000

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a postán, rózsaszín csekken feladott összegek - a Magyar Posta által megszüntetett szolgáltatás végett - Hivatalunkhoz nem érkeznek meg, így a befizető részére a posta visszaküldi a befizetett összeget.


Rózsaszín csekk MEGSZŰNT.jpg


TAGDÍJHÁTRALÉK MIATT INAKTIVÁLT TAGOK ÚJBÓLI TAGFELVÉTELE ESETÉN FIZETENDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

Budapest, 2019. október 29.

A Kamara Alapszabályának 49. pontja és az Országos Elnökség 52/2019. (10.22). sz. határozata értelmében a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt megszűnt kamarai tagok újbóli tagfelvétele esetén eljárási díj fizetendő, melynek összege 2019. november 01-től egységesen 6.000 Ft. Ezen eljárási díjat a leendő kamarai tag a Kamara tagdíjszámlájára átutalással köteles teljesíteni (a közlemény rovatba kérjük beírni: név, korábbi kamarai tagsági szám vagy születési dátum, eljárási díj megnevezés).
Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a kérelem mellé csatolni szükséges a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot, illetve, ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatot is. Ezen tagfelvételi kérelem nyomtatványt a bizonylatokkal együtt kell a munkahely szerint illetékes területi szervezet részére eljuttatni az újbóli tagfelvétel céljából.


Korábbi híreink - kattintásra lenyílik

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Budapest, 2020. április 09.

A Kamara Országos Elnöksége 2/2020. elektronikus OE (04.09.) határozata értelmében a 2020. évi tagdíjfizetések kapcsán – a veszélyhelyzetre tekintettel - az alábbi lehetőségeket biztosítja tagtársai részére:

 • Egységesen 2020. szeptember 15. napjára módosítjuk a befizetési határidőt azon kamarai tagjaink esetében, akik átutalással félévente, valamint csekken vagy átutalással évente teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket [MESZK Alapszabályának 56.) A.) c.) és d.) pontja].
 • Tagdíjmentességet vehet igénybe az a szakdolgozó, aki fizetés nélküli szabadságon van, tekintettel arra, hogy a munkanélküli szakdolgozó fogalmába jelen helyzetben beleértjük ezen kamarai tagokat is. A Tagdíjkedvezmény formanyomtatvány mellé a tagnak a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói igazolást kell mellékelnie és haladéktalanul megküldeni a területi szervezet felé ügyfélkapun keresztül, vagy e-mailben, vagy pedig postai úton [MESZK Alapszabályának 55.) b.) b.e) pontja].
 • A kihirdetett veszélyhelyzet okán 2020. december 31-ig nem alkalmazzuk az Alapszabály 52.) b.) pontjában foglalt 15 napos határidőt a tagfelvételi kérelemben szereplő adatokban történő változás bejelentésére.

A MESZK Országos Elnöksége - amennyiben a veszélyhelyzet 2020. július 31-ig nem kerül visszavonásra - úgy ismételten áttekinti a tagsági díjfizetéssel kapcsolatos eljárások rendjét és további szükséges intézkedésekről dönt a Területi Elnökök Tanácsával történt előzetes egyeztetés után.

KÖZLEMÉNY

Budapest, 2020. április 2.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara törvényi kötelezettségének eleget téve 2020. február 17-én postázta a 2020. évre érvényes matricákat (érvényességi ideje: 2021. március 31.), valamint a 2020. évi tagdíj előírásokat.

A csekken fizető és a jövedelem nélkül maradt kamarai tagok részére, a kialakult járványhelyzet miatt Elnökségünk a Területi Elnökökkel közösen sürgősen megoldást talál, amelyről azonnal elektronikusan tájékoztatjuk tagjainkat. Ennek érdekében kérjük a kollégákat, akik nem adták meg elektronikus elérhetőségüket, ezt mihamarabb tegyék meg, továbbá kísérjék figyelemmel kamarai honlapunkat, ahol naprakész információkkal segítjük tagjainkat!

MESZK Országos Elnöksége


A veszélyhelyzet okán a 2020. március 31-ig érvényes matricák meghosszabbítva 2020. április 30-ig érvényesek! Legkésőbb 2020. április 15-ig meg kell kapnia azt postai úton, ha nem kapja meg a küldeményt, kérjük, hogy a hivatal@meszk.hu e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐEK A 2019. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2020. január 27.

A 2019. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (adóbevallás 55. sora).

TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2020. január 02.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2020. január 01-től a minimálbér összege bruttó 161.000 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2020-as évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 1.046 Ft
 • féléves tagdíj összege: 6.276 Ft
 • éves tagdíj összege: 12.552 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) havi összege: 523 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) féléves összege: 3.138 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) éves összege: 6.276 Ft

Felhívom azon kamarai tagtársaink figyelmét, hogy akik betöltik a 65. életévüket, azok az életkor betöltésének hónapjától kezdődően automatikusan tagdíjmentességet élveznek (például, ha valaki 1955. június 24-én született, akkor kamarai tagdíjelőírása 2020. június 01-től már nem keletkezik, így tagdíjat csak 2020. május 31-ig kell fizetnie).

Értesítem továbbá, hogy a kamarai tag saját maga köteles intézni a MESZK tagsággal kapcsolatos ügyeit (lemondás, tagság szüneteltetése, tagdíjkedvezmény érvényesítése) az illetékes területi szervezetnél, a munkáltató erre nem jogosult!
Nyugdíjba vonulás esetén sem szűnik meg automatikusan a kamarai tagság, azt a tagnak kell lemondás útján rendeznie.
Illetékfizetési kötelezettséggel jár a tagság szüneteltetése, megszüntetése (lemondás), ha a tag kérelmezi, illetve a szüneteltetett tagsági jogviszony helyreállítása is (az eljárási illeték mértéke 3.000 Ft).

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján ( www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:

KÖZLEMÉNY

Budapest, 2020. április 2.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara törvényi kötelezettségének eleget téve 2020. február 17-én postázta a 2020. évre érvényes matricákat (érvényességi ideje: 2021. március 31.), valamint a 2020. évi tagdíj előírásokat.

A csekken fizető és a jövedelem nélkül maradt kamarai tagok részére, a kialakult járványhelyzet miatt Elnökségünk a Területi Elnökökkel közösen sürgősen megoldást talál, amelyről azonnal elektronikusan tájékoztatjuk tagjainkat. Ennek érdekében kérjük a kollégákat, akik nem adták meg elektronikus elérhetőségüket, ezt mihamarabb tegyék meg, továbbá kísérjék figyelemmel kamarai honlapunkat, ahol naprakész információkkal segítjük tagjainkat!

MESZK Országos Elnöksége

A veszélyhelyzet okán a 2020. március 31-ig érvényes matricák meghosszabbítva 2020. április 30-ig érvényesek! Legkésőbb 2020. április 15-ig meg kell kapnia azt postai úton, ha nem kapja meg a küldeményt, kérjük, hogy a hivatal@meszk.hu e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐEK A 2019. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2020. január 27.

A 2019. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (adóbevallás 55. sora).

TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2020. január 2.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2020. január 01-től a minimálbér összege bruttó 161.000 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2020-as évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 1.046 Ft
 • féléves tagdíj összege: 6.276 Ft
 • éves tagdíj összege: 12.552 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) havi összege: 523 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) féléves összege: 3.138 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) éves összege: 6.276 Ft

Felhívom azon kamarai tagtársaink figyelmét, hogy akik betöltik a 65. életévüket, azok az életkor betöltésének hónapjától kezdődően automatikusan tagdíjmentességet élveznek (például, ha valaki 1955. június 24-én született, akkor kamarai tagdíjelőírása 2020. június 01-től már nem keletkezik, így tagdíjat csak 2020. május 31-ig kell fizetnie).

Értesítem továbbá, hogy a kamarai tag saját maga köteles intézni a MESZK tagsággal kapcsolatos ügyeit (lemondás, tagság szüneteltetése, tagdíjkedvezmény érvényesítése) az illetékes területi szervezetnél, a munkáltató erre nem jogosult!
Nyugdíjba vonulás esetén sem szűnik meg automatikusan a kamarai tagság, azt a tagnak kell lemondás útján rendeznie.
Illetékfizetési kötelezettséggel jár a tagság szüneteltetése, megszüntetése (lemondás), ha a tag kérelmezi, illetve a szüneteltetett tagsági jogviszony helyreállítása is (az eljárási illeték mértéke 3.000 Ft).

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján ( www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:

TAGDÍJHÁTRALÉK MIATT INAKTIVÁLT TAGOK ÚJBÓLI TAGFELVÉTELE ESETÉN FIZETENDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

Budapest, 2019. október 29.

A Kamara Alapszabályának 49. pontja és az Országos Elnökség 52/2019. (10.22). sz. határozata értelmében a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt megszűnt kamarai tagok újbóli tagfelvétele esetén eljárási díj fizetendő, melynek összege 2019. november 01-től egységesen 6.000 Ft. Ezen eljárási díjat a leendő kamarai tag a Kamara tagdíjszámlájára átutalással köteles teljesíteni (a közlemény rovatba kérjük beírni: név, korábbi kamarai tagsági szám vagy születési dátum, eljárási díj megnevezés).
Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a kérelem mellé csatolni szükséges a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot, illetve, ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatot is. Ezen tagfelvételi kérelem nyomtatványt a bizonylatokkal együtt kell a munkahely szerint illetékes területi szervezet részére eljuttatni az újbóli tagfelvétel céljából.TAGDÍJFIZETÉS MÓDJAI

 • munkabérből, munkáltató általi levonással az esedékes hónapot követő hónap 10. napjáig átutalva (letölthető levonási nyilatkozat), vagy
 • átutalással havonta az esedékes hónap 15. napjáig, vagy
 • átutalással félévente: a tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig, vagy
 • csekken vagy átutalással évente egy összegben, a tárgyév május 15-ig, vagy
Amennyiben a munkáltató egyenlíti ki a kamarai tagok tagdíjelőírását/tagdíjtartozását, akkor a csatolt tagdíj átvállalói nyilatkozatot kell kitöltve visszaküldeni a részünkre. Az ezzel kapcsolatos információk a nyomtatvány második oldalán találhatók. Előlegszámlát, díjbekérőt nem áll módunkban kiállítani. A cég/munkáltató/önkormányzat, stb. utalásának beérkezését követően kerül sor a számla kiállítására és postázására.

Tagdíjátvállalói nyilatkozat letöltése [PDF]


MESZK TAGOKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYEK

 • a.) A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik:
  • a.a.) a nyugdíjasok, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak
  • a.b.) a havi 87 órát meg nem haladó részmunkaidős foglalkoztatottak.
  • a.c.) a rokkantsági ellátásban részesülők.
 • b.) Tagdíjmentességben részesül az a szakdolgozó:
  • b.a.) aki a 65. életévét betöltötte,
  • b.b.) az önkéntes segítő,
  • b.c.) a szakdolgozó az első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében. Tagdíjfizetési kötelessége következő év január 1-től lesz hatályos,
  • b.d.) aki CSED/GYES/GYED/GYET ellátásban részesül, továbbá a főállású anya, valamint a tartósan beteg gyermeket gondozó szülő, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytat,
  • b.e.) a munkanélküli szakdolgozó, ha munkanélküli státuszát 3 havonta igazolja a Területi Szervezet felé,
  • b.f.) fizetés nélküli szabadságon lévő szakdolgozó, a fizetés nélküli szabadsága idejére.

Az a.), b.b.), b.c.), b.d.), b.e.), b.f.) pontban jelölt kedvezményezett tagot az 52.) b.) pont alapján bejelentési kötelezettség terheli – egységes nyomtatványon -, a jogosultság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban egyaránt. A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól illeti meg a tagot. Tagdíjkedvezmény visszamenőleges érvényesítésére nincsen lehetőség. A tagdíj kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a kérelmezőnek - nem új belépő esetén - nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása a kedvezmény felhasználásakor. Tagdíj kedvezmények nem vonhatóak össze. A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól szűnik meg.

Tagdíjkedvezmény igénybejelentő lap letöltése [PDF]


TAGFELVÉTEL

A tagfelvételt minden leendő kamarai tag a Tagfelvételi kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a munkahelye szerint illetékes területi szervezet részére postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával kérheti. A szakképesítések felsorolását a tagfelvételi kérelem második oldalán található tagozati besorolás tartalmazza.

Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a tagfelvételi kérelem mellé csatolni kell a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylat másolatát is, illetve, ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatmásolatot is.

A területi szervezet a szakdolgozó felvételéről a kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül határozattal dönt (2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. módosításáról 16. § (3) (4) bekezdés). Ha a kérelmezőt a szakmai kamara tagjai sorába felveszi, bejelenti a kamarai nyilvántartásba és kiadja számára a tagsági igazolványt. A tagsági jogviszony – pozitív elbírálás esetén - a kérelem benyújtásának napjával jön létre.

A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtástól számított 30 napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz.

Tagfelvételi kérelem letöltése [PDF]

Területi szervezetek elérhetőségei

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

A kamarai tag az adataiban történt változást köteles írásban, 15 napon belül bejelenteni az illetékes területi szervezetnél (Alapszabály 52. b. pontja).


TAGSÁGI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE


Tagsági jogviszony szüneteltetése

A tagsági viszony szünetel a tag írásbeli kérelme alapján, ha ezt a kamarai tag kéri, és amennyiben tagdíjtartozása van, azt a MESZK országos tagdíjszámlájára egy összegben befizeti. A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – az Alapszabály 38.)-41.) pontjának eltérő rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet. A tagsági viszony megszűnéséről és szünetelteléséről az illetékes Területi Elnökség határozatot hoz.

Tagsági jogviszony megszüntetése

A Kamara Alapszabályának 44. a.) pontja alapján „Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki tagsági viszonyáról írásban lemondott. A lemondást az illetékes területi szervezetnél kell bejelenteni, aki gondoskodik tagnyilvántartásból való törléséről. Lemondásnak csak az ilyen tárgyú írásban tett aláírással ellátott nyilatkozat tekinthető.”

A kamarai tagság megszüntetésére vagy szüneteltetésére irányuló kérelmet elektronikus (aláírt) vagy postai úton szükséges eljuttatni az illetékes Területi Szervezet címére.

Területi szervezetek elérhetőségei

TAGSÁGI KÁRTYA PÓTLÁSÁNAK IGÉNYLÉSE

A MESZK tagsági kártya bármely okból (kivéve lopás) történő újbóli legyártásának díja 2017. január 06-tól 3.000.-Ft, melyet az Országos Szervezet (11784009-20605755) számlájára szükséges megfizetni.

Kártyapótlás igénylőlap letöltése [PDF]

Az igénylőlap tartalmazza azokat a fontos tudnivalókat, amelyeket az igénylésről tudni kell. Amennyiben a kártyát lopás miatt kell pótolni, abban az esetben, amennyiben a tag hitelt érdemlően igazolni tudja (rendőrségi feljelentésről szóló jegyzőkönyv másolatának megküldésével), hogy lopás történt, akkor a kártyapótlás díjmentes.


TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁSI ILLETÉKRŐL

Eljárási illetéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor a MESZK közigazgatási hatóságként jár el. Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha az eljáró szervezet a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, azt elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

Az eljárási illeték mértéke:

 • ha az Országos Elnökség (fellebbezés) jár el: 5.000.- Ft.

Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel kell megfizetni, amely a postahivatalokban szerezhető be. Az illetékbélyeget a kérelmezőnek fel kell ragasztania a kérelemre, és ezután már nem írható át vagy jelölhető meg az illetékbélyeg.

TAGDÍJHÁTRALÉK MIATT INAKTIVÁLT TAGOK ÚJBÓLI TAGFELVÉTELE ESETÉN FIZETENDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

A Kamara A Kamara Alapszabályának 49. pontja és az Országos Elnökség 52/2019. (10.22). sz. határozata értelmében a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt megszűnt kamarai tagok újbóli tagfelvétele esetén eljárási díj fizetendő, melynek összege 2019. november 01-től egységesen 6.000 Ft. Ezen eljárási díjat a leendő kamarai tag a Kamara tagdíjszámlájára átutalással köteles teljesíteni (a közlemény rovatba kérjük beírni: név, korábbi kamarai tagsági szám vagy születési dátum, eljárási díj megnevezés).
Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a kérelem mellé csatolni szükséges a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot, illetve, ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatot is. Ezen tagfelvételi kérelem nyomtatványt a bizonylatokkal együtt kell a munkahely szerint illetékes területi szervezet részére eljuttatni az újbóli tagfelvétel céljából.

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Szakképzés