Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
szalag

2020. december 4.

 • Borbála, Barbara napja
 • Időjárás
 • 0.1http://www.wundergr.
 • Min / Max: 2 °C / 14 °C
 • Szélsebesség: 31 km/h
Vissza a Főoldalra

Tagsággal kapcsolatos információk


 


 

Kapcsolódó dokumentumok:

01 - Tagfelvételi kérelempdf2019.01.15.
02 - Áthelyezési kérelemdocx2020.08.05.
03 - Igénylőlap - tagsági kártya pótlásáradocx2020.08.05.
04 - Kérelem - tagdíjkedvezmény érvényesítéséről docx2020.08.05.
05 - Kérelem - tagsági viszony megszüntetéséredocx2020.08.06.
06 - Kérelem - tagsági viszony szüneteltetésére
docx2020.08.06.
07 - Kérelem - szüneteltetett tagsági viszony helyreállításához docx2020.08.05.
08 - Bejelentés - adatváltozásróldocx2020.08.06.
09 - Bejelentés - kamarai tag elhalálozásáróldocx2020.08.05.
10 - Nyilatkozat – tagdíjátvállalásról munkáltatók részéredocx2019.01.02.
11 - Nyilatkozat – tagdíj utalásának levonásáhozdocx2016.01.08.
12 - Nyilatkozat – tagdíj utalásának visszavonásáróldocx2016.01.08.
13 - Member Registration Form (angol nyelvű tagfelvételi kérelem)docx2020.06.12.

Kamarai tagdíjszámla száma:

11784009-20211147-00000000

(közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni a tag nevét és tagsági kártya számát)

A számlát az OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44, székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) vezeti.


Tisztelt Kamarai Tagtársaink!

Az alábbiakban a kamarai tagsággal kapcsolatban néhány fontos információról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Tisztelettel:
Üveges Szilvia
országos hivatalvezető


ILLETÉKFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÜLÉSE KAMARÁNKNÁL

Budapest, 2020. július 28.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Kamarai Tagságot, hogy 2020. augusztus 01-től az eljárási illetékfizetési kötelezettségüket már nem csak illetékbélyeg formájában tudják teljesíteni, hanem átutalással is.

Eljárási illetéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor a MESZK közigazgatási hatóságként jár el. Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az eljáró szervezet a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, azt elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

Illetékfizetési kötelezettség esetei:

 • tagfelvétel – kivéve az első belépést,
 • kamarai tagság megszüntetése (lemondás), kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egészségügyi dolgozó halála miatt szűnik meg,
 • kamarai tagság szüneteltetése, ha a tag kérelmezi, illetve
 • szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása.

Az eljárási illeték mértéke:

 • ha a Területi Szervezet Elnöksége jár el (első fok): 3.000.- Ft,
 • ha az Országos Elnökség (fellebbezés) jár el: 5.000.- Ft.

Az eljárási illetékfizetés formái:

 • illetékbélyeggel (postahivatalokban szerezhető be): az illetékbélyeget a kérelmezőnek fel kell ragasztania a kérelemre, és ezután már nem írható át vagy jelölhető meg az illetékbélyeg.
 • átutalással:a Magyar Államkincstár által vezetett alábbi eljárási illetékbevételi számla számára (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: tag neve, kamarai tagsági száma, születési dátuma). Az átutalási bizonylat másolatát a kérelmezőnek mellékelnie kell a kérelemhez.

10032000-01012107


RÓZSASZÍN CSEKKES BEFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

Budapest, 2020. május 25.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020. június 01-től a tagdíjak, eljárási díjak, kártyapótlási díjak befizetését kizárólag a MESZK - OTP Bank Nyrt.-nél vezetett - tagdíjszámlájára banki átutalással tudjuk elfogadni.

 • - számlaszámunk: 11784009-20211147-00000000

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a postán, rózsaszín csekken feladott összegek - a Magyar Posta által megszüntetett szolgáltatás végett - Hivatalunkhoz nem érkeznek meg, így a befizető részére a posta visszaküldi a befizetett összeget.


Rózsaszín csekk MEGSZŰNT.jpg

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Budapest, 2020. április 09.

A Kamara Országos Elnöksége 2/2020. elektronikus OE (04.09.) határozata értelmében a 2020. évi tagdíjfizetések kapcsán – a veszélyhelyzetre tekintettel - az alábbi lehetőségeket biztosítja tagtársai részére:

 • Egységesen 2020. szeptember 15. napjára módosítjuk a befizetési határidőt azon kamarai tagjaink esetében, akik átutalással félévente, valamint csekken vagy átutalással évente teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket [MESZK Alapszabályának 56.) A.) c.) és d.) pontja].
 • Tagdíjmentességet vehet igénybe az a szakdolgozó, aki fizetés nélküli szabadságon van, tekintettel arra, hogy a munkanélküli szakdolgozó fogalmába jelen helyzetben beleértjük ezen kamarai tagokat is. A Tagdíjkedvezmény formanyomtatvány mellé a tagnak a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói igazolást kell mellékelnie és haladéktalanul megküldeni a területi szervezet felé ügyfélkapun keresztül, vagy e-mailben, vagy pedig postai úton [MESZK Alapszabályának 55.) b.) b.e) pontja].
 • A kihirdetett veszélyhelyzet okán 2020. december 31-ig nem alkalmazzuk az Alapszabály 52.) b.) pontjában foglalt 15 napos határidőt a tagfelvételi kérelemben szereplő adatokban történő változás bejelentésére.

A MESZK Országos Elnöksége - amennyiben a veszélyhelyzet 2020. július 31-ig nem kerül visszavonásra - úgy ismételten áttekinti a tagsági díjfizetéssel kapcsolatos eljárások rendjét és további szükséges intézkedésekről dönt a Területi Elnökök Tanácsával történt előzetes egyeztetés után.


KÖZLEMÉNY

Budapest, 2020. április 2.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara törvényi kötelezettségének eleget téve 2020. február 17-én postázta a 2020. évre érvényes matricákat (érvényességi ideje: 2021. március 31.), valamint a 2020. évi tagdíj előírásokat.

A csekken fizető és a jövedelem nélkül maradt kamarai tagok részére, a kialakult járványhelyzet miatt Elnökségünk a Területi Elnökökkel közösen sürgősen megoldást talál, amelyről azonnal elektronikusan tájékoztatjuk tagjainkat. Ennek érdekében kérjük a kollégákat, akik nem adták meg elektronikus elérhetőségüket, ezt mihamarabb tegyék meg, továbbá kísérjék figyelemmel kamarai honlapunkat, ahol naprakész információkkal segítjük tagjainkat!

MESZK Országos Elnöksége


A veszélyhelyzet okán a 2020. március 31-ig érvényes matricák meghosszabbítva 2020. április 30-ig érvényesek! Legkésőbb 2020. április 15-ig meg kell kapnia azt postai úton, ha nem kapja meg a küldeményt, kérjük, hogy a hivatal@meszk.hu e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐEK A 2019. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2020. január 27.

A 2019. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (adóbevallás 55. sora).


TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2020. január 02.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2020. január 01-től a minimálbér összege bruttó 161.000 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2020-as évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 1.046 Ft
 • féléves tagdíj összege: 6.276 Ft
 • éves tagdíj összege: 12.552 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) havi összege: 523 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) féléves összege: 3.138 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) éves összege: 6.276 Ft

Felhívom azon kamarai tagtársaink figyelmét, hogy akik betöltik a 65. életévüket, azok az életkor betöltésének hónapjától kezdődően automatikusan tagdíjmentességet élveznek (például, ha valaki 1955. június 24-én született, akkor kamarai tagdíjelőírása 2020. június 01-től már nem keletkezik, így tagdíjat csak 2020. május 31-ig kell fizetnie).

Értesítem továbbá, hogy a kamarai tag saját maga köteles intézni a MESZK tagsággal kapcsolatos ügyeit (lemondás, tagság szüneteltetése, tagdíjkedvezmény érvényesítése) az illetékes területi szervezetnél, a munkáltató erre nem jogosult!
Nyugdíjba vonulás esetén sem szűnik meg automatikusan a kamarai tagság, azt a tagnak kell lemondás útján rendeznie.
Illetékfizetési kötelezettséggel jár a tagság szüneteltetése, megszüntetése (lemondás), ha a tag kérelmezi, illetve a szüneteltetett tagsági jogviszony helyreállítása is (az eljárási illeték mértéke 3.000 Ft).

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján (www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:


TAGDÍJHÁTRALÉK MIATT INAKTIVÁLT TAGOK ÚJBÓLI TAGFELVÉTELE ESETÉN FIZETENDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

Budapest, 2019. október 29.

A Kamara A Kamara Alapszabályának 49. pontja és az Országos Elnökség 52/2019. (10.22). sz. határozata értelmében a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt megszűnt kamarai tagok újbóli tagfelvétele esetén eljárási díj fizetendő, melynek összege 2019. november 01-től egységesen 6.000 Ft. Ezen eljárási díjat a leendő kamarai tag a Kamara tagdíjszámlájára átutalással köteles teljesíteni (a közlemény rovatba kérjük beírni: név, korábbi kamarai tagsági szám vagy születési dátum, eljárási díj megnevezés). Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a 3.000 Ft-os illetéket illetékbélyeg vagy átutalás formájában kell leróni. Illetékbélyeg esetén a bélyeget rá kell ragasztani a kérelemre, átutalás esetén a bizonylat másolatát mellékelni kell a kérelemhez, továbbá ezen iratok mellé csatolni szükséges a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot, illetve ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatot is. Ezen tagfelvételi kérelem nyomtatványt a bizonylatokkal együtt kell a munkahely szerint illetékes területi szervezet részére eljuttatni az újbóli tagfelvétel céljából.


Korábbi híreink - kattintásra lenyílik

TÁJÉKOZTATÁS A 2019. ÉVI KAMARAI TAGDÍJELŐÍRÁSRÓL SZÓLÓ CSEKKEK, ÉRVÉNYESÍTŐ MATRICÁK KIKÜLDÉSÉRŐL

Budapest, 2019. március 14.

2019. március 13-án kerültek kiküldésre valamennyi kamarai tag részére az idei évre vonatkozó kamarai tagdíjelőírás összegéről szóló csekkek és az új, 2020. március 31-ig érvényes, tagság meglétét igazoló matricák. Azon kamarai tag jogosult ezen új érvényesítő matrica postázására, akinek 2018. december 31-ig fennálló tagdíjtartozása nem haladta meg a 2018. évi, fél havi tagdíjelőírás összegét.

Azon kamarai tag, aki a tagdíjhátralék összegének befizetését igazolja és jelzi érvényesítő matrica igényét - értesítési címének megjelölésével - a hivatal@meszk.hu e-mail címre, akkor postai úton haladéktalanul eljuttatjuk a részére. Ezen igényt minden esetben jelezni szükséges e-mailben, hiszen év közben már nem végzünk vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az elmaradását ki rendezte és ezáltal jogosult-e az érvényesítő matrica megküldésére.

Megértésüket köszönjük.

LETÖLTHETŐEK A 2018. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2019. január 28.

A 2018. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (bevallás 55. sora).

TÁJÉKOZTATÁS A 2019. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2019. január 2.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 324/2018. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2019. január 01-től a minimálbér összege bruttó 149.000 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2019-es évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 969 Ft
 • féléves tagdíj összege: 5.814 Ft
 • éves tagdíj összege: 11.628 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) 2019. január hóra: 479 Ft, 2019. február 01-től 2019. december 31-ig havi 485 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) éves összege: 5.814 Ft

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján (www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:

TÁJÉKOZTATÁS A 2018. ÉVI KAMARAI TAGDÍJELŐÍRÁSRÓL SZÓLÓ CSEKKEK, ÉRVÉNYESÍTŐ MATRICÁK KIKÜLDÉSÉRŐL

Budapest, 2018. február 22.

2018 márciusában kerülnek kiküldésre valamennyi kamarai tag részére az idei évre vonatkozó kamarai tagdíjelőírás összegéről szóló csekkek és az új, 2019. március 31-ig érvényes, tagság meglétét igazoló matricák. Azon kamarai tag jogosult ezen új érvényesítő matrica postázására, akinek 2017. december 31-ig fennálló tagdíjtartozása nem haladta meg a 2017. évi, fél havi tagdíjelőírás összegét.

Aki a tagdíjhátralék összegének befizetését igazolja és jelzi érvényesítő matrica igényét - értesítési címének megjelölésével - a hivatal@meszk.hu e-mail címre, akkor postai úton haladéktalanul eljuttatjuk azt. Ezen igényt minden esetben jelezni szükséges telefonon vagy e-mailben, hiszen év közben már nem végzünk vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a tartozását ki rendezte és ezáltal jogosult-e az érvényesítő matrica megküldésére.

Megértésüket köszönjük.

LETÖLTHETŐEK A 2017. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2018. február 05.

A 2017. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások letölthetőek a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (bevallás 55. sora).

TÁJÉKOZTATÁS A 2018. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2018. január 2.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet értelmében 2018. január 01-től a minimálbér összege bruttó 138.000 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2018-as évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 896 Ft
 • féléves tagdíj összege: 5.376 Ft
 • éves tagdíj összege: 10.752 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) havi összege: 448 Ft
 • kedvezményes tagdíj éves összege: 5.376 Ft

Tagdíjegyenlegüket a Kamara hivatalos honlapján (www.meszk.hu) keresztül elérhető tag- és tagdíjnyilvántartás felületére belépve tudják ellenőrizni. Amennyiben problémájuk adódik, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelezzék ezt:

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. ÉVI KAMARAI TAGDÍJELŐÍRÁSRÓL SZÓLÓ CSEKKEK, ÉRVÉNYESÍTŐ MATRICÁK KIKÜLDÉSÉRŐL

Budapest, 2017. március 21.

2017 márciusában kerülnek kiküldésre valamennyi kamarai tag részére az idei évre vonatkozó kamarai tagdíjelőírás összegéről szóló csekkek és az új, 2018. március 31-ig érvényes, tagság meglétét igazoló matricák.

2016. december 09-től – a Kamara Alapszabályának változása miatt - már csak éves tagdíjfizetés lehetséges csekken.

Azon kamarai tag jogosult ezen új érvényesítő matrica postázására, akinek 2016. december 31-én a tagdíjegyenlege nem haladja meg a 2016. évi, egy havi tagdíjelőírás összegét.

Aki a tagdíjhátralék összegének befizetését igazolja és jelzi érvényesítő matrica igényét - értesítési címének megjelölésével - a hivatal@meszk.hu e-mail címre, akkor azon tagnak postai úton haladéktalanul eljuttatjuk. Ezen igényt minden esetben jelezni szükséges telefonon vagy e-mailben, hiszen év közben már nem végzünk szűrést arra vonatkozóan, hogy a tartozását ki rendezte és ezáltal jogosult-e az érvényesítő matrica megküldésére.

LETÖLTHETŐEK A 2016. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2017. január 27.

A 2016. évi tagdíjbefizetésekről az adóigazolások 2017. január 31-én (kedden) 10.00 órától tölthetőek le a személyes felületre történő bejelentkezést követően. A kamarai tagdíj adóalap csökkentő tétel (bevallás 55. sora).

ÁEEK TAGDÍJÁTVÁLLALÁS

Budapest, 2017. január 19.

Dr. Németh László főigazgató Úr tájékoztatása alapján értesítjük Tisztelt Kamarai Tagtársainkat, hogy az ÁEEK a továbbiakban is átvállalja a fenntartása alá tartozó intézmények közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozóinak 2016. július 01-jétől indult kamarai tagdíjak befizetését.

Ezen intézmények listája az alábbi internetes oldalon megtekinthető: https://www.aeek.hu/egeszsegugyi-intezmenyek

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. ÉVI KAMARAI TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Budapest, 2017. január 3.

A kamarai tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a (a 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet értelmében 2017. január 01-től a minimálbér összege bruttó 127.500 Ft/hó).

Fentiek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a 2017-es évben a kamarai tagdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • havi tagdíj összege: 830 Ft
 • féléves tagdíj összege: 4.980 Ft
 • éves tagdíj összege: 9.960 Ft
 • kedvezményes tagdíj (50%) havi összege: 415 Ft
 • kedvezményes tagdíj éves összege: 4.980 Ft

MAGYARÁZAT A TAGDÍJHÁTRALÉKRÓL KIKÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEKHEZ

Budapest, 2016. december 08.

Kedves Kamarai Tagtársaim!

2016. november hónapban e-mail üzenetben a MESZK Alapszabálya szerint a 6 hónapon túli tagdíjhátralékról kerültek kiküldésre értesítések. Ezen értesítést azon kamarai tagjaink kapták meg, akiknek a 2016. június 30-át megelőző időszakban tagdíjtartozásuk áll fönn.

Ha valamely tagtársunk nem az előzők alapján kapott felszólítást, akkor szíves elnézést kérünk!

A 2016. július 01. és 2016. december 31.-e közötti időszakra az állami tagdíjátvállalás csak azon egészségügyi, költségvetési intézményekre vonatkozik, amelyek fenntartója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Az állami tagdíjátvállalás csak a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakdolgozókra terjed ki, akiknek munkáltatója a listában található intézmények valamelyike. Ezen intézmények listája a következő: ÁEEK intézmények

Fentiekre tekintettel kérjük kamarai tagtársainkat, hogy tagdíjtartozásuk összegét, illetve időszakát az Országos Hivatal munkatársaival legyenek szívesek egyeztetni az alábbi elérhetőségeinken:

Együttműködésüket köszönve, tisztelettel:

Üveges Szilvia

LETÖLTHETŐEK A 2015. ÉVI ADÓIGAZOLÁSOK

Budapest, 2016. február 03.

Kedves Kamarai Tagtársam!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2015. évi tagdíjbefizetéseikről az adóigazolások 2016. február 05-től (péntektől) tölthetőek le a személyes felületre történő bejelentkezést követően.

A Magyar Államkincstár 2015. november 01-jén új, Központi Illetmény-számfejtő Rendszerre (KIRA) állt át, melynek eredményeként a 2015. november és 2015. december havi tagdíjlevonási listákat mind a mai napig nem minden esetben tudták a részünkre megküldeni. Azon kamarai tagok esetén, akik bérlevonással teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket és a bérjegyzékükön látható mind a 2015. novemberi és 2015. december havi bérlevonás, azonban az általunk kiállított 2015. évi adóigazoláson ezen hónapokkal csökkentett tagdíjbefizetés szerepel, akkor ezen egy, illetve két hónap tagdíjlevonása a 2016. évi adóigazoláson kerül majd elszámolásra.

Megértésüket köszönve maradok tisztelettel:

Üveges Szilvia

országos hivatalvezető


2016. ÉVI KAMARAI TAGDÍJRÓL SZÓLÓ CSEKKEK, ÉRVÉNYESÍTŐ MATRICÁK KIKÜLDÉSE

Budapest, 2016. február 03.

Kedves Kamarai Tagtársam!

2016 februárjában, illetve március hónap elején kerülnek kiküldésre valamennyi kamarai tag részére az idei évre vonatkozó kamarai tagdíjról szóló csekkek és az új, 2017. március 31-ig érvényes matricák.

Azon kamarai tagok, akik 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak az új érvényesítő matricákra, ezért részükre ez nem kerül megküldésre. Amint rendezik fennálló tartozásukat és jelzik ezt a hivatal@meszk.hu e-mail címre értesítési címük megjelölésével, postázzuk a részükre is a kamarai tagságuk érvényesítéséhez szükséges matricát.

Tisztelettel:

Üveges Szilvia

országos hivatalvezetőTAGDÍJFIZETÉS MÓDJAI

 • munkabérből, munkáltató általi levonással az esedékes hónapot követő hónap 10. napjáig átutalva (letölthető levonási nyilatkozat), vagy
 • átutalással havonta az esedékes hónap 15. napjáig, vagy
 • átutalással félévente: a tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig, vagy
 • csekken vagy átutalással évente egy összegben, a tárgyév május 15-ig, vagy
 • a munkáltató számla ellenében, átutalással átvállalja a tagok nevesítésével, évente, vagy félévente, a fenti időpontokra tekintettel (cégek részére csekken történő befizetéskor nem áll módunkban számlát kiállítani).

Tagdíjátvállalói nyilatkozat letöltése [PDF]


MESZK TAGOKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYEK

 • a.) A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik:
  • a.a.) a nyugdíjasok, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak,
  • a.b.) a havi 87 órát meg nem haladó részmunkaidős foglalkoztatottak.
 • b.) Tagdíjmentességben részesül az a szakdolgozó:
  • b.a.) aki a 65. életévét betöltötte,
  • b.b.) az önkéntes segítő,
  • b.c.) a szakdolgozó az első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében. Tagdíjfizetési kötelessége következő év január 1-től lesz hatályos.
  • b.d.) CSED-en, GYES-en, GYED-en lévők, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak.
  • b.e.) a munkanélküli szakdolgozó, ha munkanélküli státuszát 3 havonta igazolja a Területi Szervezet felé,

Az a.), b.b.), b.c.), b.d.), b.e.) pontban jelölt kedvezményezett tagot az 52.) b.) pont alapján bejelentési kötelezettség terheli – egységes nyomtatványon -, a jogosultság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban egyaránt.A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól illeti meg a tagot. Tagdíjkedvezmény visszamenőleges érvényesítésére nincsen lehetőség. A tagdíjkedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a kérelmezőnek - nem új belépő esetén - nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása a kedvezmény felhasználásakor. Tagdíj kedvezmények nem vonhatóak össze.

Tagdíjkedvezmény igénybejelentő lap letöltése [PDF]


TAGFELVÉTEL

A tagfelvételt minden leendő kamarai tag a Tagfelvételi kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a munkahelye szerint illetékes területi szervezet részére postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával kérheti (első tagfelvétel illetékmentes). A szakképesítések felsorolását a tagfelvételi kérelem második oldalán található tagozati besorolás tartalmazza.

Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a tagfelvételi kérelem (illeték mértéke: 3.000 Ft) mellé csatolni kell az illetékbélyeg átutalásáról szóló bizonylat másolatát (vagy az illetékbélyeget kell ráragasztani a kérelemre), a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylat másolatát, illetve ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatmásolatot is.

A területi szervezet a szakdolgozó felvételéről a kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül határozattal dönt (2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. módosításáról 16. § (3) (4) bekezdés). Ha a kérelmezőt a szakmai kamara tagjai sorába felveszi, bejelenti a kamarai nyilvántartásba és kiadja számára a tagsági igazolványt. A tagsági jogviszony – pozitív elbírálás esetén - a kérelem benyújtásának napjával jön létre.

A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtástól számított 30 napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz.

Tagfelvételi kérelem letöltése [PDF]

Területi szervezetek elérhetőségei

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

A kamarai tag az adataiban történt változást köteles írásban, 15 napon belül bejelenteni az illetékes területi szervezetnél (Alapszabály 52. b. pontja).


TAGSÁGI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE


Tagsági jogviszony szüneteltetése

A tagsági viszony szünetel a tag írásbeli kérelme alapján, ha ezt a kamarai tag kéri, és amennyiben tagdíjtartozása van, azt a MESZK országos tagdíjszámlájára egy összegben befizeti. A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – az Alapszabály 38.)-41.) pontjának eltérő rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet. A tagsági viszony megszűnéséről és szünetelteléséről az illetékes Területi Elnökség határozatot hoz.

Tagsági jogviszony megszüntetése

A Kamara Alapszabályának 44. a.) pontja alapján „Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki tagsági viszonyáról írásban lemondott. A lemondást az illetékes területi szervezetnél kell bejelenteni, aki gondoskodik tagnyilvántartásból való törléséről. Lemondásnak csak az ilyen tárgyú írásban tett aláírással ellátott nyilatkozat tekinthető.”

Illetékfizetési kötelezettséggel jár a tagság szüneteltetése, megszüntetése (lemondás), ha a tag kérelmezi, illetve a szüneteltetett tagsági jogviszony helyreállítása is.

Az eljárási illeték mértéke 3.000 Ft.

Az eljárási illetékfizetés formái:

 • illetékbélyeggel (postahivatalokban szerezhető be): az illetékbélyeget a kérelmezőnek fel kell ragasztania a kérelemre, és ezután már nem írható át vagy jelölhető meg az illetékbélyeg.
 • átutalással:a Magyar Államkincstár által vezetett alábbi eljárási illetékbevételi számla számára (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: tag neve, kamarai tagsági száma, születési dátuma). Az átutalási bizonylat másolatát a kérelmezőnek mellékelnie kell a kérelemhez.

10032000-01012107

A kamarai tagság megszüntetésére vagy szüneteltetésére irányuló kérelmet postai úton szükséges eljuttatni az illetékes Területi Szervezet címére.

Területi szervezetek elérhetőségei

TAGSÁGI KÁRTYA PÓTLÁSÁNAK IGÉNYLÉSE

A MESZK tagsági kártya bármely okból (kivéve lopás) történő újbóli legyártásának díja 2017. január 06-tól 3.000.-Ft, melyet az Országos Szervezet (11784009-20605755) számlájára szükséges megfizetni.

Kártyapótlás igénylőlap letöltése [PDF]

Az igénylőlap tartalmazza azokat a fontos tudnivalókat, amelyeket az igénylésről tudni kell. Amennyiben a kártyát lopás miatt kell pótolni, abban az esetben, amennyiben a tag hitelt érdemlően igazolni tudja (rendőrségi feljelentésről szóló jegyzőkönyv másolatának megküldésével), hogy lopás történt, akkor a kártyapótlás díjmentes.


TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁSI ILLETÉKRŐL

Eljárási illetéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor a MESZK közigazgatási hatóságként jár el. Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha az eljáró szervezet a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, azt elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

Illetékfizetési kötelezettség esetei:

 • tagfelvétel – kivéve az első belépést,
 • kamarai tagság megszüntetése (lemondás), kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egészségügyi dolgozó halála miatt szűnik meg,
 • kamarai tagság szüneteltetése, ha a tag kérelmezi, illetve a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása is.

Az eljárási illeték mértéke:

 • ha a Területi Szervezet Elnöksége jár el (első fok): 3.000.- Ft,
 • ha az Országos Elnökség (fellebbezés) jár el: 5.000.- Ft.

Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel kell megfizetni, amely a postahivatalokban szerezhető be. Az illetékbélyeget a kérelmezőnek fel kell ragasztania a kérelemre, és ezután már nem írható át vagy jelölhető meg az illetékbélyeg.

TAGDÍJHÁTRALÉK MIATT INAKTIVÁLT TAGOK ÚJBÓLI TAGFELVÉTELE ESETÉN FIZETENDŐ ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

A Kamara A Kamara Alapszabályának 49. pontja és az Országos Elnökség 52/2019. (10.22). sz. határozata értelmében a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt megszűnt kamarai tagok újbóli tagfelvétele esetén eljárási díj fizetendő, melynek összege 2019. november 01-től egységesen 6.000 Ft. Ezen eljárási díjat a leendő kamarai tag a Kamara tagdíjszámlájára átutalással köteles teljesíteni (a közlemény rovatba kérjük beírni: név, korábbi kamarai tagsági szám vagy születési dátum, eljárási díj megnevezés). Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a 3.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott tagfelvételi kérelem mellé csatolni kell a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot, illetve ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatot is. Ezen tagfelvételi kérelem nyomtatványt a bizonylatokkal együtt kell a munkahely szerint illetékes területi szervezet részére eljuttatni az újbóli tagfelvétel céljából.


Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék, és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés
Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége

Kedvezmény-ajánló