Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék,
és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés
Vissza a Főoldalra

Szakmai tagozat:


Pszichiátriai ápolási szakmai tagozat

Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül, hogy megtekinthesse a szakmai tagozattal kapcsolatos információkat.

Kedves kollégák!

A MESZK Pszichiátriai tagozata 2006. április 25-én alakult meg.
A megalakulásban és a területi szervezetek választásánál a Magyar Ápolási Egyesület Pszichiátriai és Mentálhigiénés Szekciójának vezetősége aktívan részt vett.


Pszichiátriai Ápolás Tagozat feladatai legfontosabb céljai, tevékenységei

Az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a Pszichiátriai ápolás területén tevékenykedő kamrai tagok érdekeit és jogait.

Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett megfogalmazza a Pszichiátriai Ápolás Szakmai Tagozat által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeit és érdekeit, valamint a kamarán belül és kívül is képviseli azokat. Részt vesz a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében. A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt, szakmai véleményt alakít ki, és azt továbbítja az érintett kamarai döntéshozó testületekhez. Kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakterület képviselőivel és figyelemmel kíséri a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét. Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatokat lát el.
A szakmai tagozat működését saját maga határozza meg, de ez nem lehet ellentétes az Alapszabállyal.
A Pszichiátriai Ápolás Szakmai Tagozat - saját szakterületén – véleményezési joga alapján a tagozat által kialakított szakmai álláspontot a Kamara állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni köteles. A szakmai tagozat véleményezési jogának gyakorlása során köteles figyelembe venni a Kamara véleményezési rendjét. Felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; Közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez; A tagozat közreműködik a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására. Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, Az OTTB-vel együttműködve kidolgozza az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét az adott szakterületnek megfelelően.

A szakmai tagozati tagság feltételei:

  • A szakmai tagozat tagja lehet minden olyan, a Területi Szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a szakmai tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti.
  • Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet. Több szakdolgozói szakképesítéssel rendelkező személy azon tagozatba kérheti a felvételét, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez.
  • A tagozati tagság képesítés szerinti besorolásának lehetőségeit a szakmai tagozatokról szóló Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.
Vissza az oldal tetejére

ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐ BEMUTATÁSA

Név: TUNYI TÜNDE
Kamarai igazolvány szám: 0511704
Munkahely: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA
TUNYI TÜNDE, tagozatvezető

A tagozatvezető szakmai életútjának, korábban betöltött kamarai tisztségének, feladatkörének ismertetése:

Szakmai tapasztalat /korábbi munkakörei/:

1991-1997 Jahn Ferenc Kórház, Pszichiatria osztály

1997-2001 Fovárosi Önkormányzat XVIII. Kerületi „Támasz“ Alkohol Gondozó

2001- Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Pszichiátria és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály, osztályvezető főnővér

Tudományos tevékenysége – előadások, publikációk, kutatások:

2000 „A pszichiátriai betegek rehabilitációs lehetőségei“

2001 „Nedves sebkezelés, sebellátás“

2002 „Szkizofrén betegek gyógyszeres kezelése“ -koordinátor

2003- „Demens betegek ellátása“ –tanfolyamok szervezése és lebonyolítása

2005 Humánerőforrás – fluktuáció az egészségügyben“

2006 „Krízismenedzsment az egészségügyben“ nemzetközi oktatási program magyarországi kidolgozása

2006 „Az agresszió kezelése az egészségügyben“ nemzetközi kongresszus megszervezése és lebonyolítása

2007 „Az egészségügyi személyzet biztonságérzetének felmérése“ –nemzetközi kutatás német és svájci kutatókkal együttműködve

2007 „Krízismenedzsment az egészségügyben“ továbbképzés magyarországi bevezetése németországi és svájci szakemberek bevonásával

2010 „Az egészségügyi személyzet biztonságérzetének felmérése“ – újrafelmérés

2011 Hatásköri listák kidolgozása az egészségügyben,- Pszichiátriai szakápolók, gyógyfoglalkoztatók részére, munkacsoportban

2012 A Visegrádi 4-ek pszichiátriai ápolóinak nemzetközi kongresszusának főszervezője, az IVF(International Visegrad Fouund)-hoz beadott sikeres pályázata

Oktatási tevékenysége:

2005- rendszeres vizsgáztatás (ápolók, ápolási asszisztensek, gyógymasszőrök, szakápolók)

2010- oktatás, felnőttképzésben (rehabilitációs tevékenység terapeuták, ápolók, pszichiátriai szakápolók, pszichiátria szakápoló és gyógyfoglalkoztatók)

2013 Írásbeli vizsgafeladatok lektorálása

2013 A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés feladatfrofiljának és a Szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása, mely jogszabályban megjelent

2014 A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés oktatási programjának elkészítése

2014 - A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés írásbeli vizsgafeladatainak kidolgozása

MESZK-ben végzett tevékenysége:

2006 április- a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara Pszichiátriai Tagozatának vezetője

2010 a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara által delegált vizsgabizottsági tag 5 képzésben

2013- MESZK szaktanácsadó, szakértő

2015- Szabadon választható továbbképzések bíráló bizottsági tagja

Egyebek:

2003 április-2010 április a Magyar Ápolási Egyesület pszichiátriai szekciójának vezetője

2006 március- 2010 április a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke

2006 május- „HORATIO“ -a Pszichiátriai Ápolók Európai Szövetségének alapítótagja és egyben a magyarországi pszichiátriai ápolók képviselője

2010 november- A Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichiátriai Szakdolgozói Szekciójának elnöke

2011 A pszichiátriai ápolásban a V4 országainak magyarországi képviselője

2015- Vizsgaelnöki kinevezés 6 képzésben

2015- Alzheimer Világkonferencia szervezőbizottsági tagja

Országos tagozatvezetői céljai, elképzelései:

A négy éves mandátum alatt szeretném tovább folytatni a tagozati munkát, részt venni a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében. A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújtani, a szakmai véleményeket és problémákat továbbítani az érintett kamarai döntéshozó testületekhez, s továbbra is és figyelemmel kísérni a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét. Fontosak tartom a Lelki Egészség Világnapi rendezvények megszervezését, melyet minden évben több száz kamarai tag látogat, és az ünneplés, feltöltődés mellett a részvevőknek kreditpont megszerzésére s lehetőséget ad. Szeretnék szorosan együttműködni a tagozat területi képviselőivel s erősíteni az információ áramlást is.

Folytatni szeretném a HORATIO-val (Európai Pszichiátriai Ápolók Szövettsége) is a megkezdett munkát, és az ott tapasztalt jó gyakorlatokból építkezni.

2016-ban kerül megrendezésre az Alzheimer Világkongresszus is, mely még soha nem volt közép –kelet Európában, mely elsősorban a szakdolgozókat érinti. A szervezőbizottságnak tagja vagyok s azon dolgozom, hogy minél többen részt tudjanak venni a tagozatunk tagjai.

Szeretném folytatni a Visegrádi 4-ek pszichiátriai ápolóinak szoros együttműködését, a közös kutatásunkat befejezni, mely a pszichiátriai ápolók biztosághérzetét méri. 2016-ban Magyarország rendezi a soros konferenciánkat, melyet szeretnék sikerrel megrendezni a kamara támogatásával. Esetlegesen új alapokra helyezni az együttműködést, melyet kicsit megrekedni látok.

ORSZÁGOS TAGOZATVEZETŐI CÉLJAI, ELKÉPZELÉSEI:

Részt veszek a tagozatot érintő a szaktárca felé irányuló beadványok elkészítésében, és az ahhoz kapcsolódó tárgyalásokon. Előtérbe helyezve a tagozatom tagjainak anyagi elismeréséhez segítő kommunikációt.

Évente megrendezzük a tagozat Különleges Szakmai napját Budapesten a Lurdy- Házban, legközelebb 2016. március 5-én.

Folyamatosan tartom a kapcsolatot a társszervezetekkel, szakmai kollégiummal és a Magyar Otthonápolási és Hospice Egyesülettel.

Minden tőlem telhetőt megtenni a MESZK. tagok elégedettségéért, anyagi, erkölcsi és magánéletük színvonalas emelésére holisztikus szemlélet figyelembevételével.

Vissza az oldal tetejére

Pszichiátriai ápolási Országos Szakmai Tagozat vezetősége

Tisztség Név Munkahely Telefonszám E-mail
Tagozatvezető Tunyi Tünde Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona +36 20 6691995 tunde.tunyi@gmail.com
Tagozatvezetőhelyettes Miklós Mónika Petz Aladár Megyei Oktatókórház +36 20 3881151 monikamiklos70@gmail.com
Országostagozati küldött Tunyi Tünde Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona +36 20 6691995 tunde.tunyi@gmail.com
Országostagozati küldött Miklós Mónika Petz Aladár Megyei Oktatókórház +36 20 3881151 monikamiklos70@gmail.com
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Szabó Tünde Nyírő Gyula OPAI Drogambulancia
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Tóth Mónika Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Ács Andrea Netquality Service Informatikai és Egészségügyi Bt.
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Takácsné Hargitai Beáta Szentgotthárdi Szakosított Otthon
Vissza az oldal tetejére

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
  • Állásbörze
  • Biztosítás
  • Választások 2022